Fl-2019 il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol kellu proċess ta’ konsultazzjoni pubblika ma’ studenti, edukaturi u ġenituri / kustodji legali dwar il-fehmiet tagħhom fuq l-uniformi tal-iskola. Kien hemm  ix-xewqa li l-uniformi  tkun aktar komda. 85% tal-istudenti tal-primarja, 91% tal-istudenti fl-iskejjel medji u sekondarji flimbien ma’  73% tal-ġenituri u edukaturi,  kienu favur li jkollhom uniformi aktar komda li tinkludi tracksuit komda, poloshirt, t-shirt, shorts, beritta u ġakketta għax-Xitwa, minbarra l-blazer, qmis, qliezet qosra, qliezet twal, jersey u ingravata.

Wara l-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika, il-Ministeru ddeċieda li jimxi fuq  l-għażla tal-maġġoranza u mis-sena skolastika li jmiss l-uniformi l-ġdida se tkun introdotta fil-Kinder 1, is-Sena 1, is-Sena 7 u s-Sena 9.

L-uniformi l-ġdida tibda tiġi ntrodotta sena wara l-oħra.  Id-dettalji huma annessi hawn taħt.

 

 

New School Uniform

 

In 2019 the Ministry for Education and Employment held a public consultation process with students, educators and parents/legal guardians on their views about the school uniform. There was a very clear plea for a uniform that is comfortable.  85% of primary students, 91% of middle and secondary students and 73% of parents and eductaors were in favour of having a comfortable tracksuit, poloshirt, t-shirt, shorts, cap and jacket for Winter, excluding the blazer, shirt, short trousers, long trousers, skirt, jersey and tie/cravats.

After the public consultation process, the Ministry has decided to uphold the choice of the majority and as from next scholastic year the new uniform will be introduced in Kinder 1, Year 1, Year 7 and Year 9.

The new uniform will  be introduced yearly.  Details are attached underneath.

 

Title

54 Comments

 • Michael Pace says:

  Mela jien ghandi tifel l ahhar sena primarja irrid nixtri uniformi gdida ghal sena u ohra lil kbir tas secondarja ser ikun form 2 .Is sena id diehla irrid nixtri ohra gdida ghaz zghir ghas secondarja tajjeb hux

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   Le l-uniformi l-gdida ghall-Year 6 u year 8 mhux mandatorja jista’ jibqghu bl-uniformi li ghandhom.

 • Daniela Farrugia says:

  From when can I go to buy my son’s new uniform please? Next scholastic year he will be in year 7 abd and he attends St Thomas Moore College. Thanks and regards!

 • jasmine borg says:

  Ghandi boy ta 3 dahal skola ghal xahar biss dak ukoll irid nixi l uniformi il gdida ax luniformi li ghandu ghada gdida .

  Grazzi

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   Le tista tuza l-uniformi li ghandu ghas-sena li gejja.

 • Zhuoyue Chen says:

  my daughter is Year 8, no need New uniform?

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   The new uniform is not mandatory for Year 8 for next scholastic year . Please refer to the frequent asked questions

 • Afton Pace Borda says:

  My son is starting year 5 in a new school. Will I be buying the new uniform or not

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   The new uniform is not mandatory for Year 5 for next scholastic year . Please refer to the frequent asked questions

 • Maria louise pearson says:

  My son will be going to year 10 will he need the new uniform too please ?
  Maria regina college Zokrija mosta

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   The new uniform is not mandatory for Year 10 for next scholastic year . Please refer to the frequent asked questions.

 • Ruth debattista says:

  Ghandi it tifla tila ir raba sena u l uniformi l antika madix tigija f dak il kas nista nixtrila il gdida mil ewwel?
  Grazzi.

 • Vanessa Borg says:

  To whom it may concern,

  Can you please advise if it changed for secondary school st Margarita, Bormla. As I am seeing them the same as they were before.
  I’m asking maybe I can save something or pass them on to the needy.

  Thanks
  Vanessa

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   L-uniformi inbidlet. Inzamm biss l-istess skala ta’ kuluri.

 • lucianne cassar says:

  so that means if my daughter is going to year 8 I don’t buy a uniform. but if she grows out of it I can buy year 9 uniform.

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   The new uniform is not mandatory for year 8 for this scholastic hear. However if you would like to but it you can either visit the shop/factory of Yorkie clothing or else order online http://www.schooluniformsmalta.com

 • Jelena Zoric says:

  Hello
  My son will be year 6 in St Paul’s Bay primary.
  Did we need to by new uniform for him or not?

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   The new uniform is not mandatory for year 6 for this scholastic year. However if you would like to but it you can either visit the shop/factory of Yorkie clothing or else order online http://www.schooluniformsmalta.com

 • Catherine Micallef says:

  My boy is in Yr 7 he s going to be Yr 8.The uniform doesn’t fit him should I buy the new one

 • Issaka orogun sanata loyalty says:

  How can I get the uniform
  K1.7

 • Stephanie says:

  Hi ghandi tifla tila year 10 di sena dik irijt nerga nixijla l uniformi gdida pls? Ghax adni nxijla kollox gdid f settembru li ghada u ma nixtiqx nerga nithol fi spiza ohra la anda l uniformi ghada gdida. Grazzi

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   No there is no need to buy the new uniform for next scholastic year.

 • Akinsola HENRY says:

  Please,How can I get the uniform

 • Oksana Scicluna says:

  Dear Edu.mt,

  I disagree on eliminating smart formal uniform from school. There are number of reasons, I would be happy to share if anyone interested or if it can change the decision taken.

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   In 2019 the Ministry for Education and Employment held a public consultation process with students, educators and parents/legal guardians on their views about the school uniform. There was a very clear plea for a uniform that is a comfortable tracksuit including poloshirt, t-shirt, shorts, cap and jacket for Winter. 85% of primary students, 91% of middle and secondary students and 73% of parents and educators were in favour of having a comfortable tracksuit, poloshirt, t-shirt, shorts, cap and jacket for Winter as a uniform.

 • Rachael Murphy says:

  What will be the unform for MRC primary year 5 please

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   Please refer to the brochures of the college.

 • Dion Prekas says:

  Kindly i want to say that probably you forgot the covid period with the economics problems in many families. The wages went down and now we need to spend around 150 euros for each children to buy new uniforms I thing is not good time for this
  Thank you

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   Please note that we are very flexible and the phasing in if the uniform will be over a period of three years. Please refer to the frequent asked questions.

 • Nadia Msgro says:

  Ghaliex l uniformi tal primaria mhix listess bhal tal middle school?? Issa jekk it tifel/ tifla tkun year 6 u tkun ghada tigiha l uniformi metà tmur year 7 ghalfejn ghandi nixtri uniformi ohra ghax din mhix bhal dik tal primarja? Ma tahsbux li ser iddahlu il familji falter spejjes?? U ohra ma tahsbux li kieku ghamiltu il kulleggi ta naha ta fuq listess ez: st Clare College, St Nicholas u Maria Regina. Kollha uniformi wahda ghax dawn min ikollu it tfal li min Maria Regina ser imur St Nicholas ser ikollu jidhol fi spiza ta uniformi gdid a ghaliex hija uniformi totalmente differenti.

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   l-uniform tinbidel mill-primarja ghall-middle sabiex tati identita lit-tfal li jkunu qed jikbru. Dan il-fatt hareg waqt il-konsultazzjoni. Il-Ministeru dahhal il-kuncett ta-clusters kif qed tighd inti, infatti t-tracksuit hi ugwali ghall-kulleggi li jinsabu fl-istess cluster.

 • Nadia Magro says:

  Ghaliex l uniformi tal primaria mhix listess bhal tal middle school?? Issa jekk it tifel/ tifla tkun year 6 u tkun ghada tigiha l uniformi metà tmur year 7 ghalfejn ghandi nixtri uniformi ohra ghax din mhix bhal dik tal primarja? Ma tahsbux li ser iddahlu il familji falter spejjes?? U ohra ma tahsbux li kieku ghamiltu il kulleggi ta naha ta fuq listess ez: st Clare College, St Nicholas u Maria Regina. Kollha uniformi wahda ghax dawn min ikollu it tfal li min Maria Regina ser imur St Nicholas ser ikollu jidhol fi spiza ta uniformi gdid a ghaliex hija uniformi totalmente differenti.

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   l-uniform tinbidel mill-primarja ghall-middle sabiex tati identita lit-tfal li jkunu qed jikbru. Dan il-fatt hareg waqt il-konsultazzjoni. Il-Ministeru dahhal il-kuncett ta-clusters kif qed tighd inti, infatti t-tracksuit hi ugwali ghall-kulleggi li jinsabu fl-istess cluster.

 • Carmela says:

  Great idea, but from where I place the order please. I have two orphan girls who I have their custody,and it is the first time for me for scholl list and uniforms. One 11 years form 2 and the other 10 y. Form 1 They going St Thomas more Zejtun.

 • Blessing Aloun says:

  It’s for kinder or for students for form 1 please I just want to know thanks

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   The new uniform is available from Kinder 1 up to Year 11

 • Hend Abeidi says:

  Do we need to buy all these uniform, it’s really nice but to much, could you please advice me what we should buy please?
  Many thanks

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   The items make up both the Summer and the Winter Uniform.

 • Dorianne Debattista Grech says:

  I would like to point out the fact that those students who started to attend kinder 1 in February 2020 had used the uniform for just 1 month. The summer uniform is still new and was never used.

  Should we still buy the new one?

  Regards

  Dorianne Debattista Grech

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   No need to but the new uniform for the next scholastic year.

 • Dorianne Debattista Grech says:

  I would like to point out the fact that those students who started to attend kinder 1 in February 2020 had used the uniform for just 1 month. The summer uniform is still new and was never used.

  Should we still buy the new one?

  Regards

  Dorianne Debattista Grech

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   No need to buy the new uniform for next scholastic year.

 • Ruth Mifsud says:

  Ghandi tifla dahlet ma ta frar kinder 1 ,issa ha terga kinder 1 irrid nixtrila l uniformi l gdida please

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   Ma hemmx ghalfejn tixtrila uniformi gdida is-sena li gejja.

 • Jolene apap formosa says:

  Mela jiena ghandi tifel ta 3 yrs u jmur skola tas siggiewi st ignazju mela l uniformi tijaw ghada gdida kollox gdid ghax dan qas xghar ma mar skola habba il covid irid nerga nixtrilu kollox ? U ukol ghandi tifla ta 12 li qeda l ewwel sena yr 7l tal handaq hal qormi irid ukol nixtrila? kollox ghax ukoll kont xtrajtila kollox gdid .

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   Minhabba c-cirkostanzi nissugerilek li titkellem mal-kap tal-iskola. L-uniformi l-gdida mhux obbligatorja ghas sena skolastika li gejja ghal year 8

 • Ruth says:

  Is the crewneck, for primary kids, to be used under the tracksuit jacket, over the long sleeve polo shirt (as a sweatshirt) or on its own?
  Thanks.

  • The Office of the Permanent Secretary says:

   The crew neck comes in size both for kinder and primary. It can be used instead of the sipped jacket or else underneath it.