Bħala parti mit-tħejjijiet li saru matul ix-xhur u l-ġimgħat li għaddew għall-ftuħ tas-sena skolastika l-ġdida, kien hemm bosta laqgħat għall-għalliema dwar is-sillabi li se jkunu mgħallma dis-sena u kif ukoll taħriġ dwar l-użu ta’ pjattaforma diġitali għat-tagħlim għall-edukaturi, il-ġenituri u l-istudenti.  Dan kollu sar sabiex tingħata l-aqwa edukazzjoni possibbli fiċ-ċirkostanzi li ninsabu fihom.

There have been several meetings for teachers on the syllabi of this scholastic year as well as training on the use of a digital learning platform for educators, parents and students. All this has been done in order to provide the best possible education in these circumstances.