Nirringrazzjaw minn qalbna lil kull min kien involut fil-ħidma kontinwa li saret matul dawn l-aħħar xhur biex l-iskejjel intramaw b’mod differenti kif mitlub, skont il-miżuri meħtieġa biex l-edukazzjoni tibqa’ miexja ‘l quddiem.

We express our gratitude to all those who have been involved in the ongoing work over the last few months to make schools safer, in accordance with the required measures in keeping our education moving forward.