Il-Piż u l-Ġarr tal-Basktijiet tal-Iskola

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol ħareġ linji gwida rigward il-Piż u l-Ġarr tal-Basktijiet tal-Iskola.

Hemm 3 dokumenti li qed jindirizzaw lill-iskejjel, il-ġenituri u l-istudenti, immirati sabiex  jitnnaqqas, kemm jista’ jkun, it-toqol tal-basktijiet.  Dawn il-linji gwida jinsabu mehmuża hawn taħt.

 

The Weight and Carriage of School Bags

The Ministry for Education and Employment has issued guidelines regarding the Weight and Carriage of School Bags.

There are 3 documents that are addressing schools, parents and students, aimed at reducing, as much as possible, the weight of the bags.  These guidelines can be found underneath.

MEE SchoolBag Guidelines – MLT Students FORPRESS

MEE SchoolBag Guidelines – ENG Students FORPRESS

 

MEE SchoolBag Guidelines – MLT Schools FORPRESS

MEE SchoolBag Guidelines – ENG Schools FORPRESS

 

MEE SchoolBag Guidelines – MLT Parents FORPRESS

MEE SchoolBag Guidelines – ENG Parents FORPRESS