ChildcareEducationMinistry for Education

Listen – Act – Change: A handbook for professionals working for and with children

Council of Europe Handbook on children’s participation

Participation rights apply equally to all ages.  The way in which children participate will differ according to things like their interests, ages and abilities, and will require different environments, levels of support, and forms of information. It encompasses different approaches and means.

Participation can take place online or offline, directly and indirectly and can span consultation, adolescent or child-led movements, and all activities in between.

Council of Europe published a Handbook for professionals working for and with children. Read more on was it meant by ‘Children’s Participation’ and how professionals can support this.

Link: https://rm.coe.int/publication-handbook-on-children-s-participation-eng/1680a12699

 

Id-drittijiet tal-parteċipazzjoni japplikaw bl-istess mod għall-etajiet kollha. Il-mod kif it-tfal jistgħu jipparteċipaw huwa differenti skont affarijiet bħal x’jinteressa lit-tfal, l-etajiet u l-kapaċitajiet tagħhom. Ikun jeħtieġ ambjenti differenti, livelli ta ’appoġġ, u forom ta’ informazzjoni differenti. Il-parteċipazzjoni tinkludi modi u mezzi differenti.

Il-parteċipazzjoni tista’ ssir onlajn jew offine, direttament u indirettament u tista’ tkopri konsultazzjoni, movimenti ta’ adolexxenti jew movimenti immexxija mit-tfal, u l-attivitajiet kollha ta’ bejniethom.

Il-Kunsill tal-Ewropa ppubblika Manwal għall-professjonisti li jaħdmu għat-tfal u mat-tfal. Aqra iktar dwar xi tfisser il-‘Parteċipazzjoni tat-Tfal’ u kif il-professjonisti jistgħu jappoġġjaw dan.

Ara hawn:  https://rm.coe.int/publication-handbook-on-children-s-participation-eng/1680a12699