EducationMinistry for Education

Kampanja ‘Nitgħallmu Lkoll Flimkien’

Grazzi lill-għalliema u lill-impjegati li laqgħu l-appell tagħna u qed juru impenn sabiex l-iskejjel jinżammu miftuħin .  Għalhekk il-Ministeru jkompli jħeġġeġ favur l-attendenza tat-tfal u tal-istudenti fl-iskejjel.

Nerġgħu nuru l-apprezzament tagħna għall-impenn kontinwu f’dawn iċ-cirkostanzi xejn faċli.

B’ħarsitna ‘l quddiem nibgħu flimkien.