EducationMEYRScholarships

6 Skemi ta’ Boroż ta’ Studju fl-2022 b’investiment ta’ madwar tliet miljun ewro (€3,000,000).

Il- MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI, L-ISPORT,​ IŻ-ŻGĦAŻAGĦ, IR-RIĊERKA U L-INNOVAZZJONI bi pjaċir se jniedi sitt Skemi ta’ Boroż ta’ Studju fl-2022 b’investiment ta’ madwar tliet miljun ewro (€3,000,000).

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dawn huma:

Live the Language li hija skema ġdida li se tgħin biex nippromwovu b’mod attiv it-tagħlim tal-lingwi barranin għal żagħżagħ ta’ bejn l- 14 u t-30 sena. Permezz ta’ din l-opportunità tad-deheb, mijiet ta’ żgħażagħ se jkunu jistgħu jitgħallmu lingwa barranija waqt li jesperjenzaw il-kultura tal-pajjiż. Din l-iskema tgħin liż-żgħażagħ biex isegwu aktar livelli ta’ studju f’lingwi barranin kif ukoll itejbu l-kwalità u r-rilevanza tal-ħiliet lingwistiċi f’setturi ekonomiċi differenti tal-ekonomija Maltija.

L-Iskema ta’ Boroż ta’ Studju għal Studji Veterinarji li hija skema miftuħa għal- korsijiet li jwasslu għad-Dottorat fil-Mediċina Veterinarja (fil-Livell 7 tal-QMK- Qafas Malti għall-Kwalifiki) li s’issa mhumiex disponibbli lokalment. It-tnedija ta’ din l-iskema ġdida ta’ boroż ta’ studju se tippermetti lill-istudenti li jsegwu l-kors għad-Dottorat fil-qasam Veterinarju (fil-Level 7 tal-QMK) biex japplikaw u jingħataw pakkett finanzjarju aktar sodisfaċenti li jkopri t-tul tal-kors kollu sat-tlestija u fl-aħħar mill-aħħar jiggradwaw fil-Mediċina Veterinarja minn Istituzzjoni Rikonoxxuta u b’ċertifikazzjoni fil-livell 7 tal-Qafas Malti għall-Kwalifiki.

Barra minn hekk, qed jinħarġu mill-ġdid sejħiet għal Skemi ta’ Boroż ta’ Studju li kienu stabbiliti qabel, jiġifieri:

ENDEAVOUR II hija skema proposta mill fondi ewropej li qed tappoġġa edukazzjoni terzjarja (fil-Livell 7 tal-QMK- Qafas Malti għall-Kwalifiki) ta’ kwalità tajba u tassigura li s-suq tax-xogħol Malti jkollu fih l-aħjar individwi u tiggarantixxi li jkun f’pożizzjoni aħjar li jikkompeti fuq livell internazzjonali. L-iskema għandha l-għan li tappoġġa lil dawk li qed isegwu din it-triq biex jirnexxu kemm fil-kisba tal-edukazzjoni kif ukoll biex jikkontribwixxu b’mod effettiv lejn l-ekonomija.

L-edukazzjoni postuniversitarja tifforma parti dejjem aktar importanti mill-aġenda ekonomika u soċjali ta’ kull pajjiż. Hija tipprovdi element ewlieni għall-iżvilupp professjonali kontinwu ta’ ħafna nies.

TESS – Tertiary Education Scholarship Scheme li hija skema oħra miftuħa għal studenti postuniversitarji, fil-livell 7 tal-QMK u fil-livell 8 tal-QMK. L-iskema għandha l-għan li tipprovdi opportunitajiet ta’ finanzjament għall-istudenti sabiex ikunu jistgħu jsegwu programmi ta’ studju t’ edukazzjoni għolja u tinkoraġġixxi lill-istudenti jżidu l-livelli ta’ riċerka akkademika.

 

Il-Malta Arts Scholarships Scheme għandha l-għan li tipprovdi aktar opportunitajiet u appoġġ lil individwi li għandhom talenti eċċezzjonali fil-ħolqien u/jew il-promozzjoni ta’ professjonisti fl-Arti Espressiva, it-Teatru, il-Mużika, iż-Żfin, id-Disinn, il-Kitba Kreattiva, il-Film, l-Arti Viżiva jew kwalunkwe kombinazzjoni tagħhom.

Permezz tal- iskema Malta Sports Scholarships Scheme, l-iSports se jkun qed jittieħed fil-livell professjonali u jippromwovi l-iżvilupp ta’ atleti bi prestazzjoni għolja li eventwalment se jirrappreżentaw lil Malta f’kompetizzjonijiet internazzjonali. Iż-żieda fl-istatus tal-isport f’Malta mhux biss twassal għal rikonoxximent internazzjonali usa’ b’benefiċċji ekonomiċi pożittivi għall-industrija tat-turiżmu iżda se tinkoraġġixxi wkoll l-prattika regolari tal-isport u l-attività fiżika madwar il-pajjiż li tirriżulta f’titjib ġenerali fis-saħħa u l-benesseru tal-popolazzjoni kollha.

L-applikazzjonijiet għall-iskemi kollha se jkunu miftuħa skont it-tabella t’hawn taħt;

Tista’ tapplika fuq is-sijt www.myscholarship.gov.mt .

Skemi Ftuħ tal- applikazzjonijiet Għeluq tal- applikazzjonijiet Laqgħa t’informazzjoni
Sports 17 ta’ Ġunju 15 ta’ Lulju 27 ta’ Ġunju
Endeavour II 20 ta’ Ġunju 15 ta’ Lulju 28 ta’ Ġunju
TESS 20 ta’ Ġunju 15 ta’ Lulju 30 ta’ Ġunju
VSSS 27 ta’ Ġunju 22 ta’ Lulju 12 ta’ Lulju
Arts 1 ta’ Lulju 3 t’Awissu 19 ta’ Lulju
LTL Awissu/Settembru Sakemm il- fondi jiġu eżawriti

 

Applications for 6 Scholarship Schemes are open.

Scholarship Adverts 30x3 Jun22 3