Miżura importanti oħra hi li t-tfal iżommu kemm jista’ jkun il-klassijiet tagħhom sabiex jitnaqqas it-taħlit bejn gruppi ta’ tfal.

Another important measure is that children keep as much as possible to their classes in order to reduce mixing with other groups of children.