Il-miżuri li qed nieħdu fl-iskejjel tagħna, qed noħduhom biex nipproteġu lil xulxin.  Għaldaqstant, importanti li nosservawhom.  Nirringrazzjawkom minn qalbna għal dan is-sagrifiċċju li kollha kemm aħna se nagħmlu biex l-edukazzjoni tal-istudenti tagħna tkompli miexja ‘l quddiem.

Measures are being taken in our schools, so that we protect each other. Therefore, it is important to respect and comply with them. We thank you  wholeheartedly for all the effort in keeping the education of our students moving forward.