Qabel il-ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel se jsiru żewġ webinars għall-ġenituri u l-edukaturi biex l-Awtorita’ tas-Saħħa Pubblika tispjega kif għandna nieħdu l-aħjar miżuri u nipproteġu lil xulxin.

Two webinars will be held for parents and educators, prior to the reopening of the schools, where the Public Health Authority will be explaining the best measures to take and protect each other.