Waslet biex tibda s-sena skolastika l-ġdida f’ċirkostanzi partikolari, iżda ninsabu lesti għaliha għax ittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa. Għaldaqstant filwaqt li l-edukaturi se jidħlu fit-28 ta’ Settembru, l-istudenti jidħlu l-ġimgħa ta’ wara, grupp, grupp skont is-sena tagħhom bejn is-7 u l-14 t’Ottubru. Dan qed isir biex kulħadd ikollu ċans jidra l-prattiċi l-ġodda.

The new school year is about to begin in these particular circumstances, but we are prepared and all the necessary measures have been taken. While the educators will start on the 28th of September, the students will begin their scholastic year the following week, according to their year group between the 7th and the 14th of October. This is being done so that everyone gets accustomed to the new practices.