ChildcareEducationMinistry for Education and Employment

Ċentri għal Ħarsien tat-Tfal: Reġistrazzjonijiet Miftuħa

Il-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi tmexxi Ċentri għal Ħarsien tat-Tfal madwar Malta kollha, biex b’hekk toffri iktar aċċessibilita’ lill-klijenti tagħha.

Għad fadal xi postijiet vakanti.

Min jagħżel ċentru mmexxi mill-FES ikollu rasu mistrieħa li kollha huma reġistrati mad-Direttorat għal Kwalita’ u Standards fl-Edukazzjoni, u jitmexxew skont l-iStandards Nazzjonali għall-faċilitajiet tat-Tfal ta’ Matul il-Jum (2006). It-tfal l i jattendu jibbenifkaw minn servizz ta’ kwalita’ personaliżżat.

Wieħed jista’ jaċċessa s-sit għal aktar informazzjoni u biex jirreġistra:

https://fes.gov.mt/en/Pages/Centres/centres_child_care.aspx

 

The Foundation for Educational Services operates government-subsidised Childcare Centres all over Malta, giving greater accessibility to its clients.

There are still slots available.

Choosing a FES childcare centre for your children offers the peace of mind that they are all registered with the Department of Quality Standards in Education, and follow the National Standards for Child Day Care Facilities (2006). All children are offered a personalised service of quality care.

More information and to register site  can be accessed at https://fes.gov.mt/en/Pages/Centres/centres_child_care.aspx