EducationMinistry for Education and Employment

Riżultati Pożittivi u Konsistenti fl-Edukazzjoni

Minbarra rekord ta’ bini ta’ skejjel u proġetti edukattivi f’dawn l-aħħar snin:

 • Fl-2014 Malta ppubblikat l-ewwel Qafas għall-Istrateġija dwar l-Edukazzjoni f’Malta 2014-2024, b’erba’ (4) miri ċari ħafna.
 • Fl-2016 Malta ppubblikat ‘My Journey: Achieving through different paths’ bil-politika dwar l-edukazzjoni inkluż dik vokazzjonali u applikata.

Ir-riżultati juru titjib konsistenti sena wara l-oħra:

 • Early School Leavers minn 21% fl-2013 niżlet għal 17% fl-2019
 • Kisbiet fl-edukazzjoni terzjarja minn 29% fl-2013 telgħet għal 38% fl-2019
 • Gradwati li jsibu xogħol minn 92.7% fl-2013 tjiebet għal 93.4% fl-2019
 • Parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim minn 7% fl-2013 telgħet għal 12% fl-2019
 • Persuni mhux fl-Edukazzjoni, fix-Xogħol u lanqas fit-Taħrig (NEETS) minn 11% fl-2013 niżlet għal 8% fl-2019.

 

In addition to a record of building schools and educational projects in recent years:

 • In 2014 Malta published the first Framework for the Education strategy for Malta 2014-2024, with four (4) very clear targets.
 • In 2016 Malta published ‘My Journey: Achieving through different paths’ with an education policy that included both vocational and applied.

The results show a consistent year-on-year improvement:

 •  Early School Leavers from 21% in 2013 fell to 17% in 2019
 •  Tertiary education from 29% in 2013 rose to 38% in 2019
 •  Graduates finding work from 92.7% in 2013 improved to 93.4% in 2019
 •  Adult learning from 7% in 2013 rose to 12% in 2019
 •  People who are not in Education, Labour or Training (NEETS) from 11% in 2013 fell to 8% in 2019