EducationSchool Initiative

Messaġġ għal żmien il-Milied mill-Kulleġġ t’Għawdex

F’ dan il-Milied  niftakru fit-tbatija tar-refuġjati li jinsabu f’pajjiżna u madwar id-dinja kollha. Is-Sagra Familja wkoll kienu refuġjati peress li ħarbu minn pajjiżhom biex isalvaw lil Ġesu għax Erodi ried joqtol it-trabi kollha. Huma sabu min jilqagħhom u għexu l-Eġittu sakemm għadda l-periklu. Hekk ukoll għandna nagħmlu aħna bħala ċittadini Maltin, għandna ngħinu lir-refuġjati f’pajjiżna.

My wish for this Christmas is that we remember about the sufferings of refugees who are in Malta and around the world. The Holy Family were also refugees when  Herod wanted to kill all babies. They fled to Egypt to protect Baby Jesus and found refuge there. As Maltese citizens we should help refugees on our islands.

GC Sannat Primary