EducationSchool Initiative

Fantango – Ippreżentata mill-Iskola tal-Mużika

L-Ensemble tal-klarinett tal-Iskola tal-Mużika f’Malta fi ħdan il-Kulleġġ Mikiel Anton Vassalli ilu attiv għal dawn l-aħħar ħmistax –il sena u matul it-tibdiliet organiċi minn sena għall-oħra, l-għalliema fi ħdan id-dipartiment (Noel Curmi, Hertian Gauci u Godfrey Mifsud) jibqgħu jaħdmu qatigħ sabiex ikomplu jżommu standard għoli għal dal-grupp, filwaqt li jgħinu lil kull student sabiex jilħaq l-aqwa kwalitajiet personali.

“Din ir-reġistrazzjoni tal-Fantango ta’ Michele Managani saret bis-sehem tal-membri kollha tal-ensemble – studenti u għalliema. Għal ħafna mill-istudenti tagħna, din kienet l-ewwel esperjenza sabiex dawn idoqqu u jieħdu sehem fir-reġistrazzjoni ta’ tali produzzjoni, – sfida illi għalih huma ħarġu bl-unuri” qal – is-Sur Godfrey Mifsud għalliem tal-prestazzjoni tal-klarinett ġewwa l-Iskola tal-Mużika Malta.

“Dan se jservi bħala esperjenza għal proġetti futuri li ċertament se jinvolvu ruħhom fihom. Id-diversi dipartimenti ġewwa l-Iskola tal-Mużika f’Malta jaħdmu bla mistrieħ sabiex jagħtu lil kull student esperjenza sħiħa fil-qasam mużikali, sabiex jippromovu l-aqwa potenzjal f’kull persuna. Inħarsu ’l-quddiem għal ġranet mużikali aħjar!” temmet tgħid is-Sra Maria Blanco, l-Amministratur tal-Iskola.

 

Malta School of Music – Clarinet Ensemble 2021 – Fantango

The Mikiel Anton Vassalli College Malta School of Music Clarinet Ensemble has been active for the past fifteen years and whilst there have been organic changes from year to year, teachers within the department (Noel Curmi, Hertian Gauci, Godfrey Mifsud) keep working hard to keep a high group standard, whilst helping each student to achieve their best personal qualities.

This recording of Michele Managani’s – Fantango was produced through the input of all the members of the ensemble – students and teachers. For most of our students, this was a first time experience to play and record in such a production – a challenge to which they rose up with flying colours” told Mr Godfrey Mifsud clarinet performance teacher at the Malta School of Music.

This will serve as an experience for further future projects they will surely be involved in. The various departments present at the Malta School of Music work tirelessly to give each student an all-round experience in the musical field, as to promote the best potential of each person. Looking forward to better musical days!” concluded Ms Maria Blanco, the School Administrator.

http://mikielantonvassallicollege.gov.mt/malta-school-of-music-clarinet-ensemble-2021-fantango/