EducationFoundation for Educational ServicesMinistry for Education

20 Sena mit-Twaqqif tal-Fundazzjoni għal Servizzi Edukattivi

Din-sena l-Fundazzjoni għal Servizzi Edukattivi tfakkar l-20 sena mit-twaqqif tagħha.  Matul is-snin ibbenefikaw eluf ta’ tfal u studenti mis-servizzi offruti mill-impjegati u t-tmexxijiet tal-Fundazzjoni.
Grazzi għall-ħidma li saret matul is-snin minn dawk kollha involuti, il-Fundazzjoni għal Servizzi Edukattivi  kompliet tissaħħaħ.
Fil-fatt żdiedu:
✅ b’40% l-baġit tal-FES
✅ b’35% oħra l-programmi ta’ wara l-ħin tal-iskola
✅ 50% fir-reġistrazzjoni ta’ tfal fil-programm Klabb 3-16
Illum Klabb 3-16 huwa offrut fi 28 ċentru filwaqt li Skolasajf  kisbet rekord ta’ 12,000 student li rreġistraw f’sajf wieħed biss.
Dan kollu jirrifletti wkoll li  fl-2019 Malta kellha 38.6% rata ta’ parteċipazzjoni fiċ-childcare, li hija 5.5 punti perċentwali aktar mill-mira ta’ Barċellona għall-2020.
Kuntenti li bl-ippjanar u bl-iżvilupp li għamilna fil-bidu tal-2020 tal-Qafas ta’ ħames (5) xenarji possibbli ta’ ftuħ waqt il-pandenija:
✅ l-FES offriet servizz virtwali lil 3,626 tifel u tifla li attendew Klabb 3-16, u kif ukoll servizzi onlajn għal tfal taċ-childcare
✅ f’Ġunju 2020 erġajna ftaħna mill-ġdid iċ-childcare centres u SkolaSajf bir-restrizzjonijiet u l-miżuri kollha possibbli
✅ ftaħna żewġ ċentri għal tfal minn fejn setgħu jingħaqdu u jitgħallmu onlajn mal-klassijiet rispettivi tagħhom.
Dan kollu mhux it-tmiem iżda huwa parti minn vjaġġ ta’ tiġdid edukattiv li permezz tiegħu naraw li jkomplu jissaħħu u jitjiebu s-servizzi biex jintlaħqu dejjem aktar tfal u studenti u biex ilkoll isibu l-bibien miftuħin għalihom.
May be an image of text that says "2001- 2021 Fes Foundation for Educational Services"