EducationMinistry for EducationSchool Initiative

L-Iskola Giovanni Curmi Higher Secondary tħejji għas-sena akkademika 2021/2022

L-iskola Giovanni Curmi Higher Secondary bi pjaċir tħabbar li l-prospett għas-sena akkademika 2021/2022 huwa disponibbli.  Dan il-prospett huwa l-ewwel wieħed għall-iskola b’forma diġitali u interattiva.  Minbarra l-ħsieb ambjentali biex jitnaqqas il-konsum tal-karta, dan il-prospett diġitali joffri aċċessibilita għal kulħadd b’diversi mezzi elettroniċċi, bħal laptop, tablet jew mobile.

Il-prospett huwa disponibbli hawn: https://www.gchssprospectus.com.

“Fil-prospett, wieħed jista’ jsib l-informazzjoni kollha dwar it-32 suġġett li huma mgħallma fl-iskola tagħna, il-korsijiet u programmi varji li huma offruti, is-servizzi li noffru u l-faċilitajiet li wieħed jista’ jsib fuq il-kampus tal-iskola”, stqarr is-Sur Gaetano Calleja, Kap tal-Iskola.

Bħala parti tal-missjoni tal-iskola biex tipprovdi sapport lil studenti attwali u dawk prospettivi, GCHSS qeda toffri wkoll sessjonijiet individwali ta’ konsultazzjoni ma’ membri tat-team tal-Guidance matul is-sajf.  Wieħed jista’ jieħu din l-opportunità billi jċempel l-iskola għal appuntament fuq 21431407.

L-applikazzjonijiet għas-sena skolastika 2021/2022 jiftħu fit- 12 t’Awwissu 2021.

Għall-iżjed informazzjoni u tagħrif fuq l-iskola Giovanni Curmi Higher Secondary, wieħed jista’ jżur il-paġna tal-Facebook tal-Iskola jew il-website li ġie mġedded reċentament.

GCHSS Facebook Page: https://www.facebook.com/GCHSSnaxxar

GCHSS Website: https://www.gchss.edu.mt/

 

Giovanni Curmi Higher Secondary School preparing for the academic year 2021/2022

Giovanni Curmi Higher Secondary School (GCHSS) is pleased to announce that its prospectus for the academic year 2021/2022 is now available.  This interactive digital prospectus is the first of its kind for the school.  Besides the environmental benefits of reducing paper consumption, this digital prospectus allows accessibility for all students by means of any device, such as a laptop, tablet, or mobile phone.

The prospectus may be accessed on https://www.gchssprospectus.com.

“All important information regarding the 32 subjects taught at our school, the various courses and programmes that we have to offer, support services provided and facilities found on campus  can be found on this prospectus” says Mr Gaetano Calleja, head of school.

As part of its mission to provide support to current and prospective students, GCHSS is also offering an opportunity for one-to-one consultation sessions with members of the school’s Guidance and Counselling Team throughout the summer.  Appointments may be booked by calling the school on 21431407.

Applications for admission for the next scholastic year will open on 12th August 2021.

Students may keep in touch with the school by means of the GCHSS Facebook Page and the newly revamped website.

GCHSS Facebook Page: https://www.facebook.com/GCHSSnaxxar

GCHSS Website: https://www.gchss.edu.mt/