EducationMEYR

Art Exhibition: Together for a Better Life Online

The Directorate for Learning and Assessment Programmes would like to invite Art teachers teaching Years 7, 8, 9 and10 to set up an exhibition of students’ artworks at their respective school, inspired by the theme ‘Together for a Better Life Online’. This is an opportunity for students to use their art to raise awareness and responsibility related to the appropriate use of digital platforms.
The above theme is already explored during PSCD lessons thus students can reinforce previous learning and communicate it visually through their art. Art teachers may choose to collaborate with PSCD and ICT teachers, aiming at providing students with a more connected learning experience.

Students’ visual communication of the theme ‘Together for a Better Life Online’ will benefit in increasing their own awareness and also in reinforcing the awareness of all those who observe students’ artworks exhibited at school/college premises/school website.

Guidelines for Participation:
1. Participants are to create a Poster on A3 or A2 concerning recommendations for online safety.
2. The posters can be created with tangible materials (painting/collage on paper/cardboard, etc.) or digitally.
3. Students can create posters individually or collaboratively.
4. In May, Art teachers and students are to set up a small exhibition with posters at a prominent area in school.
5. Art teachers may liaise with the coordinator of their school/college website to upload images of students’ posters and the exhibition.

Art teachers are encouraged to send the link of their school/college website showing the exhibited posters by Friday 3rd June 2022 to the Education Officer for Art and Design at
[email protected]. The Directorate for Learning and Assessment Programmes will disseminate this content on all social media platforms of the Ministry for Education, Sport, Youth, Research and Innovation . The virtual exhibition of posters will serve as a means to raise public awareness to the appropriate use of digital platforms through students’ art.

**********************************************************

Wirja ta’ l-Arti ‘Flimkien għall-Ħajja Aħjar Onlajn’

Id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar jixtieq jistieden lill-għalliema ta’ l-Arti li jgħallmu fis-Snin 7, 8, 9 u 10 biex itellgħu wirja ta’ xogħlijiet artistiċi ta’ l-istudenti fl-iskola rispettiva tagħhom, ispirata mit-tema ‘Flimkien għal Ħajja Aħjar Onlajn’. Din hija opportunità għall-istudenti sabiex, permezz ta’ l-arti tagħhom, iqajmu kuxjenza u responsabbiltà marbuta ma’ l-użu xieraq tal-pjattaformi diġitali.

L-istudenti diġà jiddiskutu din it-tema waqt il-lezzjonijiet tal-PSCD u b’hekk ikunu jistgħu jsaħħu t-tagħlim preċedenti u jikkomunikawh viżwalment permezz tal-arti tagħhom. L-għalliema tal-Arti jistgħu jagħżlu li jikkollaboraw ma’ l-għalliema tal-PSCD u tal-ICT, bil-għan li jipprovdu lill-istudenti b’esperjenza ta’ tagħlim aktar konness. Il-komunikazzjoni viżiva tal-istudenti dwar it-tema ‘Flimkien għal Ħajja Aħjar Onlajn’ se tibbenefika fiż-żieda ta’ l-għarfien tagħhom stess u wkoll ta’ dawk kollha li josservaw ix-xogħlijiet ta’ l-arti ta’ l-istudenti esebiti fl-iskola/fil-kulleġġ/websajt tal-iskola.

Linji gwida għall-parteċipazzjoni:
1. Il-parteċipanti għandhom joħolqu Poster fuq A3 jew A2 dwar ir-rakkomandazzjonijiet għas-sikurezza onlajn.
2. Il-posters jistgħu jinħolqu b’materjali tanġibbli (pittura/collage fuq karta/kartun, eċċ.) jew b’mod diġitali.
3. L-istudenti jistgħu joħolqu posters individwalment jew b’mod kollaborattiv.
4. F’Mejju, l-għalliema/u l-istudenti ta’ l-Arti huma mħeġġa li jtellgħu wirja żgħira b’posters f’żona prominenti fl-iskola.
5. L-għalliema ta’ l-Arti jistgħu jagħmlu kuntatt mal-koordinatur tal-websajt ta’ l-iskola/kulleġġ tagħhom biex itellgħu ritratti tal-posters u l-wirja.

L-għalliema ta’ l-Arti huma mħeġġa jibgħatu l-link tal-websajt ta’ l-iskola/kulleġġ tagħhom li turi l-posters esebiti sal-Ġimgħa 3 ta’ Ġunju 2022 lil Uffiċjal Edukattiv tal-Arti fuq [email protected].

Id-Direttorat se jxerred dan il-kontenut fuq il-pjattaformi kollha tal-midja soċjali tal-Ministeru għall-Edukazzjoni, Sport, Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni. Il-wirja virtwali ta’ posters se sservi bħala mezz biex titqajjem aktar kuxjenza pubblika dwar l-użu xieraq ta’ pjattaformi diġitali permezz ta’ l-arti ta’ l-istudenti.