EducationMEYRNational Literacy Agency

Kompetizzjonijiet Jum Dinji tal-Ktieb 2022 – Skejjel Primarji, Medji u Sekondarji

L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu permezz tat-Taqsima tal-Libreriji tal-Iskejjel (LISU), u bil-kollaborazzjoni tad-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar, għal sena oħra organizzat numru ta’ kompetizzjonijiet bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Jum Dinji tal-Ktieb 2022.

Dawn il-kompetizzjonijiet jagħtu opportunità lill-istudenti tal-iskejjel tal-istat kif ukoll tal-iskejjel tal-Knisja u indipendenti, tal-primarja, medja u sekondarja, biex juru l-ħiliet artistiċi tagħhom permezz ta’ rappreżentazzjoni ta’ xi ktieb milli jkunu qraw xi jew karattru letterarju. Kull grupp tas-sena tal-iskola jkollu tliet rebbieħa li jintgħażlu mill-parteċipanti kollha.

Ir-rebbieħa fil-kompetizzjonijiet għall-iskejjel primarji huma:

 

Kinder 1

1el Ms Charlene Bugeja Kulleġġ ta’ Għawdex, Skola Primarja Ta’ Sannat
2ni Ms Michelle Busuttil Kulleġġ Santa Klara, Skola Primarja ta’ San Ġwann
3et Ms Kylie Caruana Kulleġġ San Benedittu, Skola Primarja ta’ Ħal Kirkop

 

Kinder 2

1el Ms Pauline Attard & Ms Lisa Camilleri Kulleġġ Santa Klara, Skola Primarja ta’ San Ġwann
2ni Ms Roberta Debono, Ms Svetlana Bugeja & Ms Jessica Muscat Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja ta’ Ħal Qormi San Ġorġ
3et Ms Annalise Sammut Kulleġġ San Benedittu, Skola Primarja ta’ Ħal Kirkop

 

Year 1

1el Ms Joanne Chircop, Ms Sharon Zahra & Ms Gail Sacco Kulleġġ San Benedittu, Skola Primarja tal-Gudja
2ni Ms Miriam Deguara, Ms Claudia &    Ms Pauline Briffa Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja tas-Siġġiewi
3et Ms Gracelynn Scicluna Kulleġġ Santa Margerita, Skola Primarja tal-Birgu

 

Year 2

1el Mr James Blake & Ms Maria Agius Kulleġġ San Benedittu, Skola Primarja tal-Gudja
2ni Ms Kirsten Cortis Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja ta’ Ħal Qormi San Ġorġ
3et Ms Moira Darmanin & Ms Nadia Sammut Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja tas-Siġġiewi

 

Year 3

1el Elisa Marie Agius Kulleġġ ta’ Għawdex, Skola Primarja Ta’ Sannat
2ni Andrea Cunningham Maria Reġina College, Skola Primarja tan-Naxxar
3et Naomi Vella Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja ta’ Ħaż-Żebbuġ

 

Year 4

1el Andreas Mifsud Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja ta’ Ħal Luqa
2ni Leah Pace Kulleġġ ta’ Għawdex, Skola Primarja Ta’ Sannat
3et Kimberly Borg Kulleġġ Santa Margerita, Skola Primarja B ta’ Ħaż-Żabbar

 

Year 5

1el Katrina Schembri Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja tas-Siġġiewi
2ni Mireille Attard St Francis School, Rabat, Għawdex
3et Kylan Farrugia Kulleġġ San Tumas More, Skola Primarja ta’ Marsaskala, San Ġwakkin

 

Year 6

1el Luca Formosa Massa Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja ta’ Ħal Qormi San Ġorġ
2ni Ella Grech St Francis School, Bormla
3et Analisa Falzon Richard Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja tas-Siġġiewi

 

 

L-istudenti rebbieħa fil-kompetizzjonijiet għall-iskejjel medji u sekondarji huma:

 

Is-7 Sena

1el Victoria Brandenberg Kulleġġ Santa Klara, Skola Sekondarja ta’ Pembroke
2ni Miguel Camilleri Kulleġġ Santa Klara, Skola Nazzjonali tal-Isport
3et Rachel Sciberras Our Lady Immaculate School, Il-Ħamrun

 

It-8 Sena

1el Lara Giordmaina Kulleġġ San Injazju, Skola Medja tal-Ħandaq
2ni Amber Bezzina Our Lady Immaculate School, Il-Ħamrun
3et Hayleigh Brignone Kulleġġ Santa Margerita, Skola Medja ta’ Bormla

 

Id-9 Sena

1el Elisa Demanuele Kulleġġ San Injazju, Skola Sekondarja tal-Ħandaq
2ni Ayida Avellino Kulleġġ San Injazju, Skola Sekondarja tal-Ħandaq
3et Mattia Vella Is-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, Ir-Rabat, Għawdex

 

L-10 Sena

1el Roberta Formosa Kulleġġ Santa Klara, Skola Sekondarja ta’ Pembroke
2ni Ilona Grech Kulleġġ Santa Klara, Skola Sekondarja ta’ Pembroke
3et Sarah Tareki Kulleġġ Santa Klara, Skola Sekondarja ta’ Pembroke

 

Il-11-il Sena

1el Veronika Huzenko Kulleġġ Santa Klara, Skola Sekondarja ta’ Pembroke