EducationIl-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb (KNK)MEYR

Ara min huma l-esebituri tal-Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus 2023

Il-pubblikaturi flimkien mal-bejjiegħa tal-kotba se joffru lill-pubbliku firxa wiesgħa ta’ kotba, b’għażliet lokali u lil hinn, u b’għarfien tajjeb li jippermetti pariri siewja lill-qarrejja. Il-qarrejja se jkollhom fiex jitfixklu fil-ġid, b’għażla ta’ kwalunkwe forma letterarja, minn rumanzi għal novelli, poeżiji, drammi, bijografiji, storjografiji u xogħlijiet ta’ natura akkademika.

Aqra aktar hawnhekk: https://ktieb.org.mt/mt/news/ara-min-huma-l-esebituri-tal-festival-tal-ktieb-fuq-il-kampus-2023/

 

Meet the exhibitors of the 2023 Campus Book Festival

Together, publishers and book sellers will bring to the table a vast array of carefully selected local and international books, catering to the tastes of all readers. From fiction to non-fiction, the exhibitors will advise the public about their next great read, be it a novel, a poetry collection, a play, a biography or research works of a more academic nature.

Read more: https://ktieb.org.mt/news/meet-the-exhibitors-of-the-2023-campus-book-festival/