EducationIdeasSchool Initiative

j2webby tal-Primarja ta’ Birkirkara tikklassifika bħala t-tieni l-aktar blog aġġornat mit-tfal minn madwar id-dinja.

j2webby huwa proġett li Skola bħal Primarja ta’ B’Kara mill-Kulleġġ ta’ Sta Tereża daħlu għalih tul il-perjodu tal-Covid-19. Bdew b’taħriġ ta’ webinar voluntier, imbagħad komplew billi ħarrġu lill-iskola kollha u eventwalment telqu bil-proġett mat-tfal tal-Primarja kollha.   Din l-għodda tal-j2e għenet lit-tfal mhux ftit, biex jiksbu ħiliet u kunfidenza fil-kitba kreattiva.   Huma bdew jużaw ħafna mill-kompetenzi relatati mas-Seklu 21 fosthom ħiliet diġitali,  riċerka indipendenti,  kreattivita’ u ħsieb kritiku.   Tħarrġu wkoll fil-proċess tal-kitba: drafting, writing, editing, re-writing u eventwalment publishing.  Dan kollu seħħ waqt it-tagħlim b’mod virtwali – aħna l-edukaturi min-naħa u l-istudenti mal-ġenituri tagħhom min-naħa l-oħra tal-iskrin id-dar.

Grazzi għall-għajnuna kbira mit-tim tad-DDLTS immexxi minn Grazio Grixti.  Grazzi wkoll lil Keith Aquilina u Tania Gatt tas-sapport kollu meħtieġ flimkien ma’ Antonella Giles u Lara Denise Grech mill-istess tim tad-DDLTS li għenu b’mod speċjali fl-ewwel passi ta’ dan il-vjaġġ.

Apparti l-iskola Primarja ta’ Birkirkara tajjeb li wieħed isemmi wkoll l-iskola Primarja taż-Żejtun B li kklassifikat fit-tielet post fl-istess klassifika. B’hekk pajjiżna kklassifika fl-ewwel 3 postijiet b’żewg skejjel Primarji f’din il-klassifika internazzjonali tal-j2webby.