Il-Programm GEM16+ għadu kemm ingħata Akkreditazzjoni Livell 3 mid-DQSE.

Fatt # 1

Dan il-programm huwa maħsub għal dawk l-istudenti li jtemmu l-Iskola Sekondarja u jixtiequ opportunità oħra biex jiksbu l-kwalifiki tagħhom tas-SEC.

Fatt # 2

Studenti li jsegwu dan il-programm ta’ tagħlim se jiġu mgħallma minn għalliema kwalifikati, fi gruppi żgħar ta’ mhux aktar minn 16-il student. L-istudenti se jirċievu wkoll mentoring akkademiku u coaching kif ukoll kura pastorali kontinwa.

Fatt # 3

Studenti li jattendu l-programm ta’ tagħlim GEM16+ se jkunu eliġibbli biex jiksbu Kwalifika GEM16 + kif ukoll Premjijiet fis-suġġetti speċifiċi li jkunu qed jistudjaw fil-Livell 3 u 2. L-istudenti għandhom jissodisfaw numru ta’ kriterji biex ikunu intitolati li jiksbu din il-Kwalifika u / jew Premjijiet .

Fatt # 4

Studenti ta’ GEM 16+ jirċievu stipendju.

 

Għall aktar informazzjoni żur is-sit: education.gov.mt/gem16plus  jew ibgħat email fuq [email protected] jew ċempel fuq in-numru 25983850.

 

 

GEM16+ Entry September 2020

The GEM16 + Program has just been awarded Level 3 Accreditation by the DQSE.

Fact #1

This programme is intended for those students who finish Secondary School and want another opportunity to obtains their SEC qualifications.

Fact #2

Students following this learning programme will be taught by fully qualified teachers, in small groups of not more than 16 students.  Students will also receive academic mentoring and coaching as well as continuous pastoral care.

Fact #3

Students attending the GEM16+ learning programme will be eligible to obtain a GEM16+ Qualification as well as Awards in the specific subjects they are studying at Level 3 and 2.  Students need to fulfill a number of criteria to be entitled to obtain this Qualification and/or Awards.

Fact #4

Students at GEM 16+ receive a stipend.

 

For more information go to education.gov.mt/gem16plus or email [email protected] or call on 25983850

Gem 16+ Info