EducationMy JourneySchool Initiative

Żjara virtwali fl-iskola sekondarja tal-Ħamrun

Din is-sena t-tranżizzjoni normali għall-istudenti tas-sena 8 ma setgħetx tiġri fiżikament.  Għalhekk l-iskejjel, fosthom l-iskola sekondarja tal-Ħamrun, li tagħmel parti mill-Kulleġġ  San Ġorġ Preca, ħejjiet żjara virtwali sabiex l-istudenti l-ġodda xorta jkollhom idea tal-iskola. Grazzi partikolari tmur lill-għalliema tal-guidance, is-Sinjura Dobbin, is-Sinjura Mifsud, is-Sur Vella, lill-għalliem tal-Kompjuter is-Sur Tanti u s-Sur Psaila, Assistent Kap tal-Iskola.

 

Virtual tour at Hamrun Secondary School

This year the normal transition for year 8 students could not physically happen, we have prepared a virtual tour of our school so that the new cohort of students will still have an idea of our school. Particular thanks goes to our guidance teachers, Ms Dobbin, Ms Mifsud, Mr Vella, to the teacher of Computer Mr Tanti and Mr Psaila, Assistant Head of School.

http://https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsgpcharmunss1%2Fvideos%2F3097535373697385%2F%3Feid%3DARAeqI-QNNsW4Mml9bLoq0YZUeHyREeSRHAbKHfr6XvhQX8WxlGPszlIVVLICVBbA2xMyn4PzG68JORC&data=02%7C01%7Ctanya.zahra%40gov.mt%7Ce238d2928b2f417b19ee08d82d8e32f6%7C34cdd9f55db849bcacba01f65cca680d%7C0%7C0%7C637309436203705032&sdata=XeiQ4Z%2F%2BIWW7cZ8KNDfBOekVaP4OkyIJYdJX3SN6ggI%3D&reserved=0