Il-Policy Co-Ordination Unit, fi ħdan l-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti, laqqa’ l-policy owners kollha li huma responsabbli mill-abbozzar u l-implimentazzjoni ta’ poliki  fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol.

Jibqgħu jiġġeddu l-policies fis-setturi kollha, mill-edukazzjoni bikrija sat-tagħlim għall-adulti, mill-edukazzjoni obbligatorja għal dik post-sekondarja u terzjarja, miż-Żgħażagħ għall-Għaqdiet Volontarji u l-Isport.

Dan fil-kuntest tal-viżjoni ekonomika tal-Gvern Malti u l-miri stabbiliti.