EducationMinistry for Education and Employment

Superviżjoni fil-Klassi għas-sena skolastika 2020/2021

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol ħareġ applikazzjoni għal Superviżjoni fil-Klassi  għas-sena skolastika 2020/2021

  • Din is-superviżjoni tapplika għall-għalliema awtorizzati fl-iskejjel primarji, medji u sekondarji.
  • Is-Superviżjonita fil-Klassi għall-għalliema awtorizzati fl-iskejjel medji u sekondarji tikkonsisti f’superviżjoni tal-istudenti matul il-lezzjonijiet skedati ta’ matul il-ġurnata fl-iskola. L-edukaturi awtorizzati se jiġu allokati sostituzzjonijiet fil-massimu tat-teaching load tagħhom  kif stipulat fil-ftehim tal-GOV-MUT. Jekk il-massimu tat-teaching load kif stipulat fil-ftehim tal-GOV-MUT jinqabeż, l-għalliem awtorizzat jitħallas pro rata għas-superviżjoni fil-klassi biex jissorvelja lill-istudenti matul il-lezzjonijiet skedati.
  • Is-Superviżjoni fil-Klassi għall-għalliema awtorizzati fl-iskejjel primarji tal-istat hija superviżjoni li tkun qed issir lil hinn mil-ħin massimu ta’ kuntatt kif stipulat fil-ftehim tal-GOV-MUT. L-għalliema awtorizzati se jitħallsu pro-rata għas-superviżjoni tal-istudenti mwettqa lil hinn mill-ħin massimu ta’ kuntatt kif stipulat fil-ftehim tal-GOV-MUT.
  • Għal aktar dettalji u lista sħiħa ta’ dmirijiet, jekk jogħġbok ara iċ-ċirkulari annessa:

DSS 224 2020_MT

DSS 224 2020 Annex 1 Supervision Duties_MT

L-edukaturi u l-impjegati fil-gradi ġenerali li jaħdmu fl-Iskejjel Primarji, Medji u Sekondarji tal-Istat jistgħu japplikaw billi jaċċessaw il-link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O3ivQUNSKEy3pGcsC57e0ubFVGpmLOVEkpQwyj25Uf9UOVM1WDFPRUxXSUJRR0NRRDQ3SThOQU43Ti4u

 

The Ministry for Education and Employment has issued an application for In-Class Supervision for scholastic year 2020/2021

  • This supervision applies for primary, middle and secondary schools’ warranted teachers.
  • In-Class Supervision for warranted teachers within middle and secondary schools is student’s supervision during timetabled lessons during the school day. Warranted educators will be allocated replacements within the maximum load as stipulated in the GOV-MUT agreement. If the maximum load as stipulated in the GOV-MUT agreement is exceeded, the warranted teacher is paid pro-rata for in-class supervision allowance to supervise students during timetables lessons.
  • In-Class Supervision for warranted teachers within primary state schools is student supervision over and above the maximum contact time as stipulated in the GOV-MUT agreement. Warranted teachers will be paid pro-rata for student supervision performed over and above the contact time as stipulated in the GOV-MUT agreement.
  • For further details and full list of duties please read circular attached.