EducationMinistry for Education and Employment

Ħidma Kollettiva għall-Ftuħ ta’ din is-Sena Skolastika

Il-ħidma għall-ftuħ ta’ din is-sena skolastika, saret mal-imsieħba kollha tas-Settur Edukattiv f’Malta u mal-Awtoritajiet tas-Saħħa Maltin u barranin. Nappellaw biex nibqgħhu naħhdmu id f’id flimkien u b’responsabbilta’ u nsegwu l-miżuri kollha meħtieġa biex nipproteġu lil xulxin.  Ta’ dan, nirringrazzjawkom bil-quddiem.

 

Operations for the opening of this school year was carried out with all the partners of the Education Sector in Malta and with the Maltese and foreign Health Authorities. Our appeal is

to work hand in hand and responsibly and to follow all necessary measures to protect each other.  I thank you in advance.