Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol ħareġ applikazzjoni għal Superviżjoni waqt il-ħruġ mill-iskejjel għas-sena skolastika 2020/2021.

  • Din is-superviżjoni tapplika għall-impjegati fl-iskejjel primarji, medji u sekondarji.
  • Din is-superviżjoni ssir wara li tintemm il-ġurnata fl-iskola.
  • Id-dmirijiet ta’ superviżjoni wara l-jum skolastiku jinkludu s-superviżjoni tal-istudenti waqt li jkunu qed jistennew it-trasport tal-iskola.
  • Għal aktar dettalji u lista sħiħa ta’ dmirijiet, jekk jogħġbok ara ċ-ċirkulari annessa.

DSS 224 2020_MT

DSS 224 2020 Annex 1 Supervision Duties_MT

L-edukaturi u l-impjegati fil-gradi ġenerali li jaħdmu fl-Iskejjel Primarji, Medji u Sekondarji tal-Istat jistgħu japplikaw billi jaċċessaw il-link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O3ivQUNSKEy3pGcsC57e0ubFVGpmLOVEkpQwyj25Uf9UOVM1WDFPRUxXSUJRR0NRRDQ3SThOQU43Ti4u

 

The Ministry for Education and Employment has issued an application for Dismissal Supervision for scholastic year 2020/2021

  • This supervision applies for primary, middle and secondary schools’ employees.
  • Dismissal Supervision is performed after school day ends, during student dismissal time.
  • Dismissal Supervision duties include supervising students whilst they are waiting for school transport.
  • For further details and full list of duties please access link below:

DSS 224 2020 Annex 1 Supervision Duties

Circular Transport

Educators and general grades employed in State Primary, Middle and Secondary Schools may apply by accessing the link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O3ivQUNSKEy3pGcsC57e0ubFVGpmLOVEkpQwyj25Uf9UOVM1WDFPRUxXSUJRR0NRRDQ3SThOQU43Ti4u