ll-klassijiet se jitnaddfu regolarment kuljum, se tinżamm id-distanza mitluba filwaqt li jinżammu miftuħin għall-ventilazzjoni li hi meħtieġa.

Classrooms will be cleaned every day and regularly, we will maintain the required distance and  keep them open for the necessary ventilation.