Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol ħareġ applikazzjoni għal Superviżjoni mal-Wasla fl-Iskejjel għas-sena skolastika 2020/2021

  • Din is-superviżjoni tapplika għall-impjegati tal-iskejjel primarji, medji u sekondarji.
  • Is-Superviżjoni mal-Wasla fl-Iskejjel tiġi mwettqa qabel tibda l-ġurnata tal-iskola, matul il-ħin tal-wasla tal-istudenti.
  • Id-dmirijiet tas-superviżjoni mal-wasla jinkludu l-akkoljenza tal-istudenti kif jidħlu u t-teħid tat-temperatura fost l-oħrajn.
  • Għal aktar dettalji u lista sħiħa ta’ dmirijiet, jekk jogħġbok ara ċ-ċirkulari annessa.

DSS 224 2020_MT

DSS 224 2020 Annex 1 Supervision Duties_MT

L-edukaturi u l-impjegati fil-gradi ġenerali li jaħdmu fl-Iskejjel Primarji, Medji u Sekondarji tal-Istat jistgħu japplikaw billi jaċċessaw il- link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O3ivQUNSKEy3pGcsC57e0ubFVGpmLOVEkpQwyj25Uf9UOVM1WDFPRUxXSUJRR0NRRDQ3SThOQU43Ti4u

 

The Ministry for Education and Employment has issued an application for Arrival Supervision for scholastic year 2020/2021

  • This supervision applies for primary, middle and secondary schools’ employees.
  • Arrival Supervision is performed before school day starts, during student arrival time.
  • Arrival Supervision duties include welcoming students upon arrival at the entrance and temperature taking amongst others.
  • For further details and full list of duties please access link below:

DSS 224 2020 Annex 1 Supervision Duties

Circular Transport

Educators and general grades employed in State Primary, Middle and Secondary Schools may apply by accessing the link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O3ivQUNSKEy3pGcsC57e0ubFVGpmLOVEkpQwyj25Uf9UOVM1WDFPRUxXSUJRR0NRRDQ3SThOQU43Ti4u