EducationMinistry for Education and Employment

Superviżjoni Abbord it-Trasport għall-Iskejjel għas-sena skolastika 2020/2021.

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol ħareġ applikazzjoni għal Superviżjoni Abbord it-Trasport għall-Iskejjel għas-sena skolastika 2020/2021.

  • Din is-superviżjoni tapplika biss għall-impjegati tal-iskejjel primarji.
  • Is-Superviżjoni Abbord it-Trasport għall-Iskejjel hija allokata għar-rotot tat-trasport  li jkollhom studenti tal-kindergarten abbord il-vettura.
  • Id-dmirijiet ta’ superviżjoni fuq dawn ir-rotot se jsiru mal-istudenti kollha abbord il-vettura tat-trasport għall-iskejjel.
  • Għal aktar dettalji u lista sħiħa ta’ dmirijiet, jekk jogħġbok ara ċ-ċirkulari annessa.

DSS 224 2020_MT

DSS 224 2020 Annex 1 Supervision Duties_MT

L-edukaturi u l-gradi ġenerali impjegati fl-Iskejjel Primarji, Medji u Sekondarji tal-Istat jistgħu japplikaw billi jaċċessaw dan il-link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O3ivQUNSKEy3pGcsC57e0ubFVGpmLOVEkpQwyj25Uf9UOVM1WDFPRUxXSUJRR0NRRDQ3SThOQU43Ti4u

 

The Ministry for Education and Employment has issued an application for Onboard School Transport Supervision for scholastic year 2020/2021.

  • This supervision applies only for primary school employees.
  • Onboard School Transport Supervision is allocated on school transport routes that have kindergarten students onboard the school transport vehicle.
  • Supervision duties on these routes will be done for all students on the school transport vehicle.
  • For further details and full list of duties please access

DSS 224 2020 Annex 1 Supervision Duties

Circular Transport

Educators and general grades employed in State Primary, Middle and Secondary Schools may apply by accessing the link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O3ivQUNSKEy3pGcsC57e0ubFVGpmLOVEkpQwyj25Uf9UOVM1WDFPRUxXSUJRR0NRRDQ3SThOQU43Ti4uCircular Transport