Għal din is-sena skolastika, il-klassijiet se jkunu tal-istudenti, u se nnaqqsu t-taħlit ta’ ħafna studenti flimkien, f’suġġetti bħall-‘options’, permezz ta’ lezzjonijiet.

For this school year, students will remain in the same class, and we will reduce the mixing and contact of many students together, in subjects such as options, through lessons.