Miżura oħra li ħadna dis-sena hi li l-breakfast tal-istudenti se jitlesta f’pakketti minn qabel u jinġabar mill-istudent li jibqa’ sejjer fiż-żona destinata.  Dan se jsir biex innaqqsu t-taħlit tal-istudenti filwaqt li nibqgħu noffru das-servizz lil dawk li jaslu l-iskola kmieni.

One of the many measures we have taken this year is that the students’ breakfast will be pre-packaged and collected by the student himself who continues on to the destination area. This will be done to reduce student mix while continuing to offer this service to those who arrive at school early.