Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, b’kollaborazzjoni mal-UNICEF qed iniedu din il-kampanja biex jipprovdu ideat prattiċi għal kulħadd biex jgħinu lit-tfal jirritornaw l-iskola mingħajr periklu.

Prattiċi tajbin ta’ iġjene, iż-żamma tad-distanza soċjali, u l-monitoraġġ għas-sintomi huma kollha miżuri importanti li għandhom bżonn jittieħdu. Għandna bżonn niżguraw ukoll li t-tfal ma jkunux stigmatizzati jekk huma jew il-membri tal-familja tagħhom kienu morda, jew jekk ivvjaġġaw lejn żoni milquta. It-tfal kollha għandhom ikunu jistgħu jirritornaw f’ambjent sigur u t’ appoġġ.

 

The Ministry for Education & Employment, in collaboration with UNICEF, are launching this campaign to provide practical ideas for everyone to help children return to school safely.

Good hygiene practices, maintaining social distance, and monitoring for symptoms are all important measures that need to continue. We also need to make sure that children are not stigmatized if they or their family members have been sick, or if they have travelled to affected areas. All children should be able to return to a safe and supportive environment.