EducationMinistry for Education and EmploymentSchool Initiative

Nitgħallmu Lkoll Flimkien fl-Iskola Primarja Sant’ Anna Marsaskala

Il-klassi ta’ Ms Maria fl-iskola Primarja Sant’Anna Marsaskala tibda b’kanzunetta ħelwa li l-istudenti jieħdu gost jiżfnu magħha.  Kulħadd jibda l-ġurnata b’tomgħa tajba.

Ms Maria’s class at St Anne Marsascala Primary School starts its morning with a catchy tune which the students can dance to.  This puts everyone in a good mood and sets the tone for the rest of the day.