EducationMinistry for Education and Employment

Illum hu l-Jum Universali tat-Tfal kif iddikjarat mill-UNESCO

COVID-19 ħarbat l-edukazzjoni għal 1.6 biljun tfal u żgħażagħ.

L-edukazzjoni mhix biss tagħlim, hija li tagħti tama, li toħroġ lit-tfal mill-faqar u li tagħtihom ċans għal futur aħjar.

Dmirna hu li kif għamlu ta’ qabilna, u aħna warajhom, kuljum nissoktaw b’aktar ħidma favur l-ekwità, il-ġustizzja soċjali u l-inklużjoni.

Kull tifel u tifla jistħoqqilhom id-dritt li jmorru l-iskola u hija r-responsabbiltà u d-dmir tagħna li ntejbu u li naraw li dejjem aktar tfal isibu l-bibien miftuħin biex jirnexxu bħala individwi u bħala ċittadini attivi b’ħiliet bażiċi li jsarfuhom f’aktar ġid.

 

Happy World Children’s Day

COVID-19 has disrupted the education for 1.6 billion children and youth. Education is not just about learning, it’s about giving hope, lifting children out of poverty and giving them a chance for a better future. Every child deserves the right to go to school and it is our shared responsibility to make it happen.