Tniedet l-iskema tal-Apprentistat tal-MCAST.

L-esperjenzi varji ta’ studenti, ex-apprentisti, u rappreżentanti mid-dinja tax-xogħol fil-vjaġġ edukattiv tagħhom ikkonfermaw li l-viżjoni tal-2013 kienet tassew relevant għaliex:

  • Ispirat moviment ġdid ta’ tiġdid fl-edukazzjoni;
  • Ġabet parità fi stima bejn l-edukazzjoni u t-taħriġ daqs kull forma ta’ edukazzjoni oħra ta’ kwalità;
  • L-edukazzjoni vokazzjonali llum hi l-ewwel għażla wkoll.

http://