Uncategorized

L-iskola Primarja taż-Żebbug Għawdex Ingħatat il-Mertu li Tissejjaħ Dyslexia Friendly School

Wara erba` snin vjaġġ ikkaratteriżżat minn taħrig, dedikazzjoni u xogħol, l-iskola Primarja taż-Żebbug Għawdex ġiet mogħtija l-mertu li tissejjaħ Dyslexia Friendly School.

Dan il-mertu kien possibbli ukoll grazzi għas-sapport tas-servizz tal-SpLD li għen lill-għalliema jħaddnu strateġiji marbutin mad-dislessija fosthom it-tgħalim multisensorjali, it-tgħalim differenzjat, strategiji li jiffaċilitaw l-istudju u l-memorja tal-istudenti bhall-metodu tal-Look, Say, Cover and Check  highlighting u colour coding.  L-imhabba għall-qari ġiet imsaħħa fost l-istudenti kollha permezz ta` inizzjattivi bħal Drop Everything and Read u bl-ghajnuna tar-Reading Ruler.  Permezz ta` dawn l-istrateġiji ibbenefika kull student ġewwa l-iskola, izda b`mod speċjali l-istudenti li għandhom din il-kundizzjoni.

 

After four years of training, dedication and hard work, the Gozo College Zebbug Primary has been awarded the quality label of Dyslexia Friendly School.

This was possible also thanks to the support of the SpLD Unit who fostered in staff the interest to embrace strategies like multisensory techniques, differentiated teaching and learning, strategies that facilitate memory and study skills in students like Look, Say, Cover and Check,  highlighting and  colour coding techniques.  The love for reading has been strengthened thanks to initiatives like Drop Everything and Read with the help of the Reading Ruler.  These methodologies helped to facilitate learning of all students but especially the dyslexic child.