EducationSchool Initiative

Il-Ġimgħa Ewropeja għall-Immaniġjar tal-Iskart

Il-Kunsill tal-Istudenti tal-Iskola Sekondarja tal-Imriehel, fi ħdan il-Kulleġġ Sta Tereża, ħadmu fuq muntaġġ ta’ vidjo li nħadem fil-laboratorju tal- VET Media Literacy.  Dan huwa wieħed minn 80 laboratorju ta’ My Journey li jinsabu mifruxa ma’ kull skola sekondarja tal-Istat.

Prosit ta’ dan ix-xogħol sinifikanti kemm għar-riċerka li saret kif ukoll għall-professjonalità tal-muntaġġ.

Ħajr lil

Mr Patrick Bonnici u Mr Sandro Sciberras – għar-riċerka li saret

Mr Zayden Camenzuli u Ms Yelena Conti – Media Literacy Teachers

Mr Justin Schembri – koordinatur tal-Kunsill tal-Istudenti

Mr Patrick Bonnici u Mr Sandro Sciberras – għar-riċerka li saret