Uncategorized

Messaġġ mill-Kulleġġ San Ġorġ Preca

L-ewwel u qabel kollox, nixtieq nawgura l-Milied u s-Sena t-Tajba lil kulħadd. F’dawn il-vaganzi jkollna nagħmlu sagrifiċċju u noqogħdu naqra attenti u nippruvaw ma noħorġux u ma niltaqgħux ma’ ħafna nies ħalli nnaqsu t-tixrid tal-Covid. Hawnhekk, ġewwa l-iskola, aħna qed nagħmlu minn kollox u nħossuna siguri ħafna.

Layla Pulis – Yr. 6.1

Skola Primarja tal-Pieta, Kulleġġ San Ġorġ Preca