Education

L-aħħar Euroguidance Malta Newsletter għadha kif ġiet ippubblikata!       

Iċ-Ċentru tal-Euroguidance, fi ħdan is-Servizzi Nazzjonali ta’ Sapport għall-Iskejjel, qed tniedi t-tieni edizzjoni tan-Newsletter fejn fiha wieħed jista’ jara x-xogħol siewi li jagħmel dan iċ-Ċentru rigward is-servizz ta’ gwida għall-karrieri. Tista’ taċċessa fuq: https://euroguidance.gov.mt/wp-content/uploads/2021/01/EG-Newsletter-Issue-2.pdf

 

The latest Euroguidance Malta Newsletter just published!

The Euroguidance Malta Centre, within the National School Support Services, is pleased to launch the 2nd Euroguidance Newsletter highlighting some of the valid work being conducted by the Centre in relation to career guidance. It can be accessed on: https://euroguidance.gov.mt/wp-content/uploads/2021/01/EG-Newsletter-Issue-2.pdf

Doc3http://file:///C:/Users/zahrt001/Documents/Newsbreak%20(EG%20Newsletter).pdf