EducationMy Journey

It-Tagħlim u l-Gwida Għall-Karrieri: Qafas għall-Iskejjel – għadu kif ġie ppubblikat!

Is-sezzjoni ta’ Gwida Għall-Karrieri fi ħdan is-Servizzi Nazzjonali ta’ Sapport għall-Istudenti u d-Direttorat tat-Tagħlim u Programmi t’Assessjar ħadmu flimkien biex ħolqu l-framework Career Learning and Development: A Framework for Schools. Dan ser iservi bħala għodda għall-għalliema tal-guidance, il-career advisors, l-għalliema tal-Personal, Social u Career Development u persuni oħra involuti fl-ippjanar, disinn, għotja tas-servizz/lezzjonijiet u evalwazzjoni taż-żewġ oqsma, dak kurrikulari u dak ta’ gwida għall-karrieri fl-iskejjel tagħna. Il-framework ġie ppubblikat mill-fondi Ewropew amministrati miċ-Ċentru tal-Euroguidance hawn Malta u jista’ jiġi aċċessat minn:  https://euroguidance.gov.mt/wp-content/uploads/2021/02/Career-learning-and-development.pdf

 

Career Learning and Development:  A Framework for Schools – just published!

The Career Guidance Section within the National School Support Services and the Directorate for Learning and Assessment Programmes have worked together to develop the framework Career Learning and Development: A Frameworks for Schools. This will serve as a tool for guidance teachers, career advisors, Personal, Social and Career Development teachers and others involved in the planning, design, delivery and evaluation of career education and career guidance in our schools. The framework has been published with the support of European funds administered by Euroguidance Malta Centre and can be accessed on https://euroguidance.gov.mt/wp-content/uploads/2021/02/Career-learning-and-development.pdf

Career-learning-and-development