Uncategorized

Programm ta’ Vaċċinazzjoni għall-Impjegati fiċ-Ċentri tal-Edukazzjoni Bikrija u fl-Iskejjel

Il-Ministeru għas-Saħħa, permezz tal-Uffiċċju tas-Supretendent għas-Saħħa Pubblika bl-għajnuna tal-Ministeru tal-Edukazzjoni, l-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti qed jiġbor informazzjoni bi preparazzjoni għal programm ta’ vaċċinazzjoni kontra l-COVID-19 lill-ħaddiema kollha li jaħdmu fiċ-ċentri ta’ edukazzjoni bikrija u fl-iskejjel tal-Istat, tal-knisja u indipendenti kollha. L-edukaturi u l-ħaddiema kollha huma mħeġġa li japplikaw bil-formula diġitali li ntbagħtitilhom ladarba għandhom ‘ilearn account’ waqt li l-ħaddiema li m’għandhomx ‘ilearn account’ jistgħu jiġbru applikazzjoni mingħand il-Kap tal-Iskola jew il-Kap tan-Network tal-Kulleġġ li ntbagħtet lilhom.

Lista tal-applikazzjonijiet miġbura għandhom jintbagħtu fuq [email protected]

L-impjegati fiċ-ċentri tal-edukazzjoni bikrija u fl-iskejjel huma mħeġġin japplikaw biex jieħdu t-tilqima.

 

Vaccination Programme for Employess at the Childcare Centres and Schools

The Ministry for Health through the Office of the Superintendent of Public Health, through the Ministry for Education, Office of the Permanent Secretary is collecting information in preparation for the vaccination process against COVID-19 to members of staff working in childcare centres and schools. All members of staff (teaching and non-teaching) are encouraged to apply through the online form if they have an ilearn account whilst staff who do not have an ilearn account are kindly asked to fill an application form which can be obtained from the Head of School or Head of College Network.

The list of applicants is to be sent on [email protected]

Childcare centre and school employees are being encouraged to apply for the vaccination.