Bl-għeluq tal-istituzzjonijiet edukattivi kellu jiġi mwaqqaf ukoll is-servizz ta’ Klabb 3-16 fiċ-ċentri. Biex jittaffa dan in-nuqqas, il-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi nediet żewġ inizzjattivi onlajn. Dawn huma serje ta’ attivitajiet li qed jittellgħu mill-Playworkers taċ-ċentri individwali, u għajnuna fil-HW minn għalliema kkwalifikati.

Ġenituri / kustodji legali li huma diġa’ reġsitrati ġħas-servizz u jixtiequ li t-tfal tagħhom isegwu dawn l-attivitajiet, għandhom jinfurmaw lil Koordinatur taċ-ċentru tagħhom, ħalli jingħatalhom aċċess. L-istess jgħodd għal għajnuna fil-HW.

Ġenituri / kustodji legali li m’humiex irreġistrati għas-servizz, huma mħeġġa jibgaħtu email fuq [email protected] u jiġu ggwidati ta’ kif jistgħu japplikaw.

Dawn huma żewġ modi kif l-FES qed tipprova żżomm kuntatt mal-istudenti u wkoll tgħinhom fix-xogħol akkademiku tagħhom.

Iż-żewħ servizzi qed jingħataw mingħajr ħlas, inkluż l-għajnuna fil-HW.

 

Klabb 3-16 goes online

With the closure of the educational institutions, the Klabb 3-16 in the centres too had to be suspended. To make up for this interruption in service, the Foundation for Educational Services is offering service users the possibility of following online activities with the Playworkers of their centres, and live HW assistance with warranted teachers.

Parents / legal guardians who are already regstered for the service, and would like their children to follow the online activities, are to contact the Centre Coordinator of their respective centre and inform him, so that they will be given a link to access the activities. The same applies for the LIVE online HW assistance.

Parents / legal guardians who are not registered with the service, are encouraged to send an email to [email protected] to be guided on how to apply for the service.

These two modes of communication are being offered in a bid to maintain contact with the students, and also help them with their academic work. All the services are being offered free of charge, including the HW assistance.