EducationMinistry for Education

Għajnuna b’xejn fil-HW minn Klabb 3-16

Waqt lit-tagħlim tat-tfal jinsab għaddej onlajn, Il-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi qiegħda għal darb’oħra testendi s-servizz ta’ għajnuna fil-HW għal kull min għandu bżonnu, u mhux biss għal klijenti kurrenti.

Is-servizz huwa offrut b’xejn mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn it-3pm u l-4:30pm, barra fil-festi pubbliċi u fil-btajjel skolastiċi.

Kull student li jkollu bżonn dan is-servizz se jibbenefika minn għajnuna diretta onlajn, ma’ għalliema kkwalifikati, impjegati mill-FES. Ġenituri li huma nteressati u li huma diġa rreġistrati bħala klijenti, huma mitluba jkellmu lil Koordinatur taċ-Ċentru tal-Klabb 3-16 tagħhom, biex tintbagħtilhom il-link diretta.

Applikanti ġodda huma mitluba jibagħtu email fuq [email protected] u jiġu ggwidati fuq kif japplikaw.

 

Free online HW help with Klabb 3-16

During the schools’ colosure period, the Foundation for Educational Services is once again extending the service of HW Assistance to anybody who may need the service, and not just to its current registered service users. The servie is being offered free of charge from Monday to Friday between 3pm and 4:30pm, except on public and shool holidays.

Each student requesting this service may benefit from LIVE online assistance with a warranted teacher employed by FES. Interested parents who are already service users, may contact the Coordinator of their Klabb 3-16 Centre to be sent the online link.

New parents who wish to apply for the service are requested to send an email to [email protected] and they will be guided on the application process.