Uncategorized

Ħatriet ġodda fil-Ministeru għall-Edukazzjoni

no image added yet.

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni jifraħ u jawgura lill-Uffiċjali għall-ħatra tagħhom f’pożizzjoni ta’ tmexxija. L-uffiċjali maħtura huma:

Is-Sur Emile Vassallo – Director General, Educational Services

Is-Sur Gordon J. Dimech- Chief Information Officer

Is-Sa Lucienne Calleja- Director Education Resources

Is-Sur Vincent Cassar- Head Logistics Unit

Is-Sur Anthony Sammut – Head School Internal Review and Support

Is-Sur Jonathan Attard- Head College Network

Is-Sur Sean Zammit- Head College Network.

 

Il-Ministeru jirringrazzja ukoll lis-Sa Maria Mc Namara, lis-Sur Ray Camilleri u lis-Sur Emanuel Grech  għas-servizz mogħti minnhom fil-pożizzjonijiet li okkupaw rispettivament.