EducationMinistry for Education

Projetturi tal-Leħen għall-Edukaturi

Qegħda ssir riferenza għas-sapport kontinwu u għall-assistenza li l-Ministeru għall-Edukazzjoni qiegħed jagħti lill-Iskejjel tal-Istat u lill-edukaturi f’dawn iċ-ċirkostanzi straordinarji ad hoc, minbarra l-għajnuna mogħtija wkoll lill-Iskejjel tal-Knisja u Indipendenti.

Is-sena skolastika li għaddiet, minħabba ċ-ċirkostanzi ad hoc straordinarji u l-miżuri restrittivi, il-Ministeru għall-Edukazzjoni ipprovda għajnuna lill-edukaturi tal-Kindergarten (KGE’S) u lill-għalliema fl-Iskejjel tal-Istat li għandhom diffikultà biex iwasslu leħinhom fil-klassi waqt li jagħtu l-lezzjonijiet. Dan sar biex jiġu ipprovduti projetturi tal-leħen lli dawk li wrew interess u applikaw għalihom.  L-applikazzjoni se terġa’ tkun miftuħa għall-KGE’s u l-għalliema li ma bbenefikawx minn projettur tal-leħen is-sena l-oħra.  KGE’s u għalliema li għandhom diffikulta’ jwasslu leħinhom skont kif deskritt akar ‘il fuq, għandhom jimlew l-applikazzjoni sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Ottubru 2021 billi jaċċessaw:-  https://forms.office.com/r/NQiy9Taa69

Portable Voice Projectors for Educators

Reference is made to the continuous support and assistance the Ministry for Education is giving to State Schools and Educators in these extraordinary ad hoc circumstances, apart from assistance given also to Church and Independent Schools.

Last scholastic year, due to the extraordinary ad hoc circumstances and the restrictive measures, the Ministry for Education has assisted kindergarten educators (KGE’S) and teachers in State Schools having difficulty in projecting their voice in the classroom whilst delivering lessons. This was done by giving those that showed interest and applied for voice projectors.  The application will be once again available to all those KGE’s and teachers that did not benefit from a voice projector last scholastic year.  Those KGE’s and teachers that have difficulty in projecting their voice as per above, please  fill in the application form by not later than 15th October 2021 by accessing:- https://forms.office.com/r/NQiy9Taa69