EducationMinistry for Education

Euroguidance Malta organizzat ir-raba’ Stakeholders’ Forum

Nhar il-Ħamis, 25 ta’ Novembru 2021, Euroguidance Malta organizzat ir-raba’ Stakeholders’ Forum fejn rappreżentanti mill-industrija kif ukoll mill-qasam edukattiv iltaqgħu flimkien biex jiddiskutu t-tema magħżula għal din is-sena, dik tar-‘Rwol tad-diġitalizzazzjoni fil-prattika tal-gwida għall-karrieri’. Dr Raimo Vuorinen, mill-Università ta’ Jyväskylä, il-Finlandja, kien il-kelliem ewlieni ta’ din l-attività. L-attività tkompliet billi kien hemm ukoll diskussjonijiet dwar kif l-istakeholders preżenti jistgħu jaħdmu iktar mill-qrib sabiex tissaħħaħ il-kollaborazzjoni eżistenti bejn iż-żewġ setturi tal-Edukazzjoni u tal-Impjiegi/Industrija u kif jistgħu jintużaw iktar għodda diġitali sabiex jissaħħaħ is-settur tal-gwida għall-karrieri għall-benefiċċju tal-istudenti u kull min jagħmel użu mis-servizz.

Ir-ritratti li ttieħdu ġew imtellgħa fuq is-sit tal-Euroguidance www.euroguidance.gov.mt

 

On Thursday 25th November 2021, Euroguidance Malta organised the fourth Stakeholders’ Forum. Representatives from the Education and Employment sectors discussed this year’s chosen theme, ‘The role of digitalisation in Career Guidance practice’. An international speaker, Dr Raimo Vuorinen, from the University of Jyväskylä, Finland, delivered a keynote speech. Table discussions among stakeholders followed, whereby ways as to how the collaboration between Education and Employment stakeholders can be strengthened were discussed, together with how the use of digital tools can be further integrated within career guidance practice for the benefit of students and all career guidance service users.

Photographs taken at the event are uploaded on the Euroguidance website www.euroguidance.gov.mt