ChildcareFoundation for Educational ServicesMEYR

Estiż il-ħin tas-servizz tac-childcare tal-FES

Il-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (FES),  qed toffri s-servizz taċ-childcare fuq medda ta’ siegħat itwal.

Il-ġenituri jistgħu jagħżlu s-siegħat li jixtiequ bejn is-6am u s-6pm matul il-ġimgħa, u mis-6am sa 12pm fil-ġranet tas-Sibt. Is-servizz estiż se jkun fiċ-ċentri li jinsabu l-Birgu, Birkirkara, Naxxar, Pembroke, Ħaz Żebbuġ, u l-Qawra.

Dawk il-ġenituri li huma nteressati li jużaw dan is-servizz, huma mħeġġa jikkuntattjaw lil FES, jew liċ-ċentri msemmija, jew imorru fil-hubs ta’ servizz.gov, għal aktar informazzjoni.

Wieħed jista’ jikkuntattja lil FES fuq 22586829 jew permezz ta’ email fuq fes.gov.mt

Birgu – Tel. 2180 9285

B’Kara -Tel. 2598 5561

Naxxar -Tel. 2598 6820

Pembroke -Tel. 2137 6644

Ħaż Żebbuġ -Tel. 2598 7681  

Qawra – Tel. 2598 6996

(TMIEM)

Extension of the hours of service at the FES Childcare Centres

The Foundation for Educational Services (FES) is introducing longer hours of service in its childcare centres.

Parents can now choose their hours of service between 6am and 6pm on weekdays, and from 6am till 12pm on Saturdays. This extended service is going to be offered in the centres located at Birgu, Birkirkara, Naxxar, Pembroke,  Ħaż Żebbuġ, and Qawra.

Parents interested in using this service are encouraged to contact FES, or any of the chosen centres,  or visit the service.gov hubs, for more information.

Queries to FES can be asked via 22586829 or via email to fes.gov.mt.

Birgu – Tel. 2180 9285

B’Kara -Tel. 2598 5561

Naxxar -Tel. 2598 6820

Pembroke -Tel. 2137 6644

Ħaż Żebbuġ -Tel. 2598 7681  

Qawra – Tel. 2598 6996