EducationNational Literacy Agency

Kompetizzjonijiet Jum Dinji tal-Ktieb 2023 – Skejjel Primarji, Medji u Sekondarji

L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu permezz tat-Taqsima tal-Libreriji tal-Iskejjel (LISU), u bil-kollaborazzjoni tad-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar, għal sena oħra organizzat numru ta’ kompetizzjonijiet bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Jum Dinji tal-Ktieb 2023.

Ir-rebbieħa ta’ dawn il-kompetizzjonijiet ġew ippremjati nhar l-Erbgħa 28 ta’ Ġunju 2023 fis-sala tal-Iskola Primarja ta’ Paola, Kulleġġ San Ġorġ Preca f’ċerimonja organizzata apposta.

Ir-rebbieħa ta’ dawn il-kompetizzjonijiet huma:

Kinder 1
1st Ms Christianne Jones, Ms Elizabeth Farrugia, Ms Mary Grace Farrugia Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja Qormi San Ġorġ
2nd Ms Dorianne Spiteri, Ms Julia Theuma, Ms Rodianne Borg Kulleġġ San Thomas More, Skola Primarja Marsaskala San Ġwakkin
3rd Ms Nicole Buttigieg Kulleġġ San Benedittu, Skola Primarja Gudja
Kinder 2
1st Ms Josette Said, Ms Janet Micallef, Ms Sharon Spiteri Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja Qormi San Ġorġ
2nd Ms Joanne Falzon, Ms Pauline Attard Kulleġġ Santa Klara, Skola Primarja San Ġwann
3rd Ms Roberta Debono, Ms Abigail Camilleri Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja Qormi San Ġorġ
L-Ewwel Sena
1st Ms Charlene Tanti Kulleġġ Maria Reġina, Skola Primarja Mellieħa
2nd Ms Claudia Grech St Francis School, Victoria
3rd Ms Chantelle Borg, Ms Patricia Farrugia Kulleġġ Maria Reġina, Skola Primarja Qawra

 

 

It-Tieni Sena
1st Ms Sharon Vella, Ms Shirley Busuttil Kulleġġ San Thomas More, Skola Primarja Marsaskala San Ġwakkin
2nd Ms Mariella Farrugia, Ms Kirsty Mula,  Ms Llonia-Marie Bonnici Kulleġġ San Thomas More, Skola Primarja Marsaskala San Ġwakkin
3rd Ms Mary Rose Deguara, Ms Noeleen Duca, Ms Margaret Azzopardi Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja Qormi San Ġorġ
It-Tielet Sena
1st Mark Seisun Incorvaja Kulleġġ Santa Margerita, Skola Primarja Żabbar B
2nd Gabriella Mae Simiana Chiswick House School
3rd Hailey Agius Kulleġġ San Thomas More, Skola Primarja Marsaskala San Ġwakkin
Ir-Raba’ Sena
1st Ana Bonello St Francis School, Victoria
2nd Graziana Caruana Kulleġġ Santa Margerita, Skola Primarja Żabbar B
3rd Paula Ejiro Mohamed Kulleġġ Maria Reġina, Skola Primarja Mosta B
Il-Ħames Sena
1st Danilo Massa Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja Qormi San Ġorġ
2nd Shanice Cassar Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja Qormi San Ġorġ
3rd Cherise Jones Kulleġġ San Benedittu, Skola Primarja Kirkop
Is-Sitt Sena
1st Ela Sansone Kulleġġ San Thomas More, Skola Primarja Marsaskala San Ġwakkin
2nd Ylenia Falzon Kulleġġ San Benedittu, Skola Primarja Kirkop
3rd Elise Curmi Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja Qormi San Ġorġ
Is-Seba’ Sena
1st Lisa Giordmaina Kulleġġ San Injazju, Skola Medja Qormi
2nd Quinn Psaila Kulleġġ Santa Klara, Skola Nazzjonali tal-Isport
3rd Gabriel Costa Kulleġġ Santa Klara, Skola Nazzjonali tal-Isport
It-Tmien Sena
1st Raquel Buhagiar Our Lady Immaculate School
2nd Aleksandar Matijevic Kulleġġ Santa Klara, Skola Nazzjonali tal-Isport
3rd Erika Bonello Malta Visual and Performing Arts School
Id-Disa’ Sena
1st Jake Borg Sacred Heart Minor Seminary
2nd Christabell Bezzina Kulleġġ Santa Klara, Skola Sekondarja Pembroke
3rd William Sant’Angelo St Aloysius College Secondary School
L-Għaxar Sena
1st Nicole Camilleri Abela Kulleġġ San Benedittu, Skola Sekondarja Kirkop
Premju Speċjali
Kulleġġ t’Għawdex, Taqsima Speċjali tal-Iskola Primarja tas-Sannat