Matul dawn l-aħħar ġimgħat saret ħidma kollettiva biex bosta servizzi jinqalbu online.  Minn lezzjonijiet ta’ tagħlim għal eżerċizzji sportivi, minn assistenza fuq homework għal crafts.  Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol ħaseb ukoll biex joffri servizzi fuq il-linja 2598 1000 bħal:

  1. Eżamijiet, inklużjoni u edukazzjoni speċjali;
  2. Sapport fil-litteriżmu diġitali;
  3. Kurrikulu;
  4. Nisimgħek (wens u sapport)
  5. Servizzi ġeneral oħra fl-edukazzjoni

Ħinijiet mit-8 ta’ filgħodu sal-4 ta’ wara nofsinhar mit-Tnejn sal-Ġimgħa (festi pubblici mhux inklużi).

 

 

Educational Services

Over the past few weeks, collective work has been done to convert many services online.  From lessons to sports exercises, from assistance on homework to crafts.  The Ministry for Education and Employment is also providing services on line 2598 1000 such as:

  1. Examinations, inclusion and special education;
  2. Digital literacy support;
  3. Curriculum;
  4. Nisimgħek (assistance and support)
  5. Other general services in education

Times from 8am to 4pm from Monday to Friday (excluding public holidays).